Företagskredit och checkkredit

Checkkredit eller företagskredit liknar på många sätt en kontokredit eller ett kreditkort. Det innebär egentligen att företag löpande kan låna pengar upp till en viss summa. Gränsen för hur mycket pengar som företaget får låna sätter banken, alltså långivaren. Det är dock inget krav på att företaget sedan lånar pengarna. På samma sätt som med kontokredit kan företaget välja att inte utnyttja checkkrediten alls.

Lendo Företagslån
Lånebelopp, lägsta
50 000 kr
Lånebelopp, högsta
5 000 000 kr
Löptid
6 mån - 5 år
Krav, ålder
0
Krav, omsättning
0
Personlig borgen
Nej
Kräver säkerhet
Nej
Krea
Lånebelopp, lägsta
10 000 kr
Lånebelopp, högsta
30 000 000 kr
Löptid
3 mån - 5 år
Krav, ålder
0
Krav, omsättning
50 000 kr
Personlig borgen
Ja
Kräver säkerhet
Ja
Creddo Företagslån
Lånebelopp, lägsta
10 000 kr
Lånebelopp, högsta
10 000 000 kr
Löptid
3 mån - 5 år
Krav, ålder
0
Krav, omsättning
0
Personlig borgen
Ja
Kräver säkerhet
Nej
Kompar Företagslån
Lånebelopp, lägsta
20 000 kr
Lånebelopp, högsta
1 000 000 kr
Löptid
3 mån - 5 år
Krav, ålder
0
Krav, omsättning
0
Personlig borgen
Nej
Kräver säkerhet
Nej
Mynt
Lånebelopp, lägsta
10 000 kr
Lånebelopp, högsta
3 000 000 kr
Löptid
3 - 6 mån
Krav, ålder
0
Krav, omsättning
500 000 kr
Personlig borgen
Nej
Kräver säkerhet
Nej
Toborrow
Lånebelopp, lägsta
30 000 kr
Lånebelopp, högsta
20 000 000 kr
Löptid
3 mån - 5 år
Krav, ålder
6 mån
Krav, omsättning
0
Personlig borgen
Ja
Kräver säkerhet
Nej
Froda
Lånebelopp, lägsta
10 000 kr
Lånebelopp, högsta
5 000 000 kr
Löptid
3 mån - 3 år
Krav, ålder
6 mån
Krav, omsättning
0
Personlig borgen
Ja
Kräver säkerhet
Nej
Qred
Lånebelopp, lägsta
10 000 kr
Lånebelopp, högsta
2 000 000 kr
Löptid
6 mån - 2 år
Krav, ålder
0
Krav, omsättning
0
Personlig borgen
Ja
Kräver säkerhet
Nej

Varför ska man ta en företagskredit eller checkkredit?

Med en företagskredit så får företaget ett kreditutrymme och kan på så sätt snabbt få tillgång till kapital vid behov. Till skillnad från ett företagslån så utgår bara ränta när bolaget faktiskt utnyttjar sin checkkredit (som det också kallas).

När ett företag ansöker om checkkredit så får det ett kreditutrymme beviljat - ungefär som för ett kreditkort - och kan sen utnyttja detta fritt vid behov. Företaget behöver inte utnyttja hela kontokrediten utan kan välja att ta ut mycket pengar som behövs och behöver då bara betala ränta för det beloppet man faktiskt utnyttjar.

En vanlig anledning till att företag ansöker om företagskredit är för att kunna utnyttja möjligheter som uppstår. Det kan röra sig om att man vill expandera, anställa personal eller öka på sin marknadsföring men inte för närvarande har de likvida medel som behövs.

  • En företagskredit är ett flexibelt alternativ till företagslån

Vad krävs för att få en företagskredit?

Alla bolagsformer kan ansöka om företagskredit, det finns lösningar oavsett om du har aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Olika kreditgivare ställer olika krav för att bevilja en företagskredit. Exakt vilka krav som ställs varierar, men det är vanligt att företaget behöver ha varit aktivt i minst sex månader och ha en viss omsättning. Det ställs även krav på någon form av säkerhet, som personlig borgen eller pantsättning.

Kostnad och ränta för en företagskredit

När du använder dig av din företagskredit så betalar du ränta (dispositionsränta) på det beloppet som du för tillfället utnyttjar. Använder dig dig inte av kreditutrymmet utgår inte någon ränta.

Checkkrediten kommer även med en fast avgift som normalt betalas per månad. Denna kostnad kallas för kontraktsränta och behöver betalas oavsett om låneutrymmet utnyttjas eller inte. Det är en avgift man betalar för att ha tillgång till krediten. Avgiften är baserad på kreditutrymmet, det är därför viktigt att man inte ansöker om ett större kreditutrymme än man tror att man kommer behöva utnyttja.

Det kan även förekomma andra avgifter för en företagskredit som uppläggningsavgift.

Fördelar med checkkredit företag

Fördelen med checkkredit är att det i princip inte kostar något om du som företag inte utnyttjar den. Visserligen finns det som vi tidigare nämnde en fast kostnad, men kontraktsräntan är ändå relativt låg. Om alternativet är att ta ett lån som du sedan kanske inte behöver, skulle detta troligtvis bli betydligt dyrare.

  • Ingen ränta utgår när du inte utnyttjar checkkrediten
  • Flexibel kredit till företag, välj själv när och hur du vill göra uttag från krediten
  • En trygghet som innebär att du alltid kan få tillgång till kapital och likvider
  • Går att ansöka för alla svenska bolagsformer, även nystartade företag

Nackdelar med checkkredit

Nackdelen med checkkredit är precis som med alla lån risken för att hamna i en ond spiral. En checkkredit kan leda till känslan av att det finns mer pengar i företaget än vad det faktiskt gör, vilket således leder till att företaget tillslut lever på kredit.

Har företaget ekonomiska problem eller behov av att låna pengar just nu är det bättre att ansöka om ett företagslån. Checkkrediten är mer lämpad för framtida kapitalbehov som kan uppstå snabbt.

  • Företaget behöver betala en fast avgift oavsett om kreditutrymmet används eller inte.

Bästa företagskrediterna 2024

  • Krea - Bästa företagskrediten - Kreditbelopp upp till 30 miljoner
  • Lendo företagslån - Förmedlare företagskrediter - Kreditbelopp upp till 3 miljoner
  • Creddo - Flexibla företagskrediter - Kreditbelopp upp till 10 miljoner

Så ansöker du om företagskredit

När du ansöker om företagskredit kan du både vända dig till banken som du har ditt företagskonto hos och undersöka möjligheten att få till ett kreditavtal med din bank och koppla på ett kreditutrymme till bankkontot.

Det är dock inte säkert att din bank har den mest fördelaktiga räntan eller lägsta avgifterna, många av storbankerna har många kostnader förknippade med sina företagstjänster. Som exempel kan nämnas Sveas företagskredit med en startavgift på 995 kr och månadsavgift på 195 kr. Mindre långivare kan även ofta vara mer flexibla och anpassningsbara.

Genom att jämföra företagskrediter kan du få ett bättre förhandlingsläge mot din bank. Med en enkel ansökan kan du se vad olika kreditgivare kan erbjuda för kreditutrymme, ränta och avgifter. Detta utan kostnad eller förpliktelser. Du kan sen jämföra med vad din företagsbank kan erbjuda.

Men det finns såklart även fördelar med att använda samma bank som företaget normalt tidigare använt. För det första har de bra insyn i företagets ekonomi sedan tidigare, och för det andra kan det såklart leda till att du får rabatt för att du väljer att använda dem för flera tjänster.

Checkkredit för nystartat företag

Även helt nystartade företag och aktiebolag kan ansöka om företagskredit. Eftersom det nya företaget inte har någon omsättning och historik kommer det då istället att ställas mycket högre krav på dig som ansöker.

Istället för företaget kommer kreditgivaren att se till din egna ekonomiska situation och du kommer behöva gå i borgen för lånet. Det är viktigt att du då har en ordnad ekonomi och är medveten att om bolaget inte kan betala sin skuld blir du betalningsansvar.

För ett nystartat företag kan en checkkredit bli ganska dyr. Anledningen till detta är att kreditvärdigheten kommer att vara relativt låg för företaget då det inte har någon omsättning att visa upp. Företag med hög kreditvärdighet får alltid betydligt lägre ränta än nystartade företag med låg kreditvärdighet.

Med det sagt kommer du troligtvis att få en relativt hög ränta till att börja med. Det innebär dock inte att du ska nöja dig med den räntan för alltid. Om ditt företag blir större, och således till kreditvärdighet högre, har du ett mycket bättre förhandlingsläge.

Givetvis kommer inte banken söka upp dig för att erbjuda dig en bättre ränta, utan det kräver aktivt arbete från din sida för att kontakta banken och förhandla fram en bra ränta som är i linje med din nya kreditvärdighet.

Skulle en förhandling bli aktuell så är det viktigt att ta med sig dokument som visar på företagets utveckling, vinst samt vinstmarginaler. Det är även bra att ta upp att man jämför olika långivare för att sätta lite extra press på sin nuvarande bank.

När förutsättningarna för bolaget är bättre kan du även välja att avsluta din checkkredit, du kan alltid när som helst betala av din skuld för att slippa betala ränta. Vad gäller avgiften för kreditutrymmet kan det finnas en bindningstid, så där är det inte säkert att det går att avsluta direkt.

Viktig information om kreditlina till företag

Kreditlina till företag är ett alternativ till företagslån. Det är väldigt likt en företagskredit och kontokredit, då du har en högsta summa som du kan låna och du väljer sedan själv hur mycket av krediten som du vill utnyttja. På samma sätt som med kreditkort får du sedan en faktura som du kan välja att betala till fullo eller delbetala.

Vanligtvis används kreditlina för mindre, dagliga, utgifter som företaget har. Om du istället ska köpa saker som är större investeringar som maskiner, lagerpartier, fastigheter med mera, kan det vara betydligt bättre att ta ett företagslån.

Företagslån ger dig och ditt företag snabb tillgång till likviditet och lämpar sig bättre än kreditlina då det rör sig om större investeringar.

Vanliga frågor om företagskredit

Ett företagslån är en klumpsumma som betalas ut till företaget, företagskrediten är ett kreditutrymme där man endast betalar ränta om eller när man utnyttjar krediten. Dock behöver man betala en avgift för att få ha checkkrediten.

Räntan på en företagskredit sätts individuellt. Ju bättre förutsättningar bolaget har att betala tillbaka krediten, desto lägre ränta blir man erbjuden av kreditgivaren. En bra omsättning, inga skulder hos Kronofogden, säkerheter (t.ex. fastighet eller borgen) innebär en lägre risk för långivaren.

Ja, även ett nystartat företag kan få en checkkredit hos en långivare. Eftersom det nya företaget inte har någon historik att visa upp är det här viktigare att personen som går i borgen för checkkrediten har en ordnad ekonomi och bra förutsättningar att betala tillbaka lånet. Detta eftersom det är den personen som blir betalningsansvarig om inte bolaget kan betala.

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

Senast uppdaterad 4/4/2024

Mattias är ansvarig utgivare på Kreditium.se sedan 2019. Mattias har en bakgrund inom kundservice på en av Sveriges storbanker och en högskoleutbildning inom ekonomi.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.