Syftet med vårt innehåll

Vår målsättning med vårt redaktionella innehåll på Kreditiums webbplats är att tillhandahålla korrekt, relevant och lättillgänglig information till våra läsare. Vi strävar efter att skapa innehåll som är engagerande, informativt och värdefullt, vilket hjälper våra läsare att fatta välgrundade beslut. Genom att följa denna process säkerställer vi att allt innehåll uppfyller våra höga standarder för kvalitet och integritet.

Redaktionella riktlinjer på Kreditium

Produktionen av vårt redaktionella material är en flerstegsprocess som innefattar en rad olika professioner, inklusive författare, redaktörer och designers. Allt börjar med att en författare tilldelas uppgiften att författa en artikel, blogginlägg eller en nyhet. Författaren genomför sedan en undersökning och skapar ett första utkast av materialet. Därefter granskar redaktören materialet och gör nödvändiga ändringar. Till sist anpassar en designer materialet för att det ska passa in på Kreditiums hemsida.

Framtagande av vårt innehåll

 • 1

  Ämnesval

   Vi väljer ett relevant ämne eller en idé för det nya innehållet.

 • 2

  Uppdragsfördelning

  En skribent tilldelas uppgiften att skriva en artikel eller ett blogginlägg baserat på det valda ämnet.

 • 3

  Förberedande forskning

  Författaren genomför en preliminär undersökning för att få en överblick över ämnet.

 • 4

  Utkast

  Författaren skapar ett första utkast av innehållet baserat på sin forskning.

 • 5

  Första granskningen

  En redaktör granskar det första utkastet och ger feedback till författaren.

 • 6

  Revision

  Författaren gör nödvändiga ändringar baserat på redaktörens feedback.

 • 7

  Slutlig granskning och redigering

  Redaktören granskar det uppdaterade utkastet och gör de slutliga justeringarna.

 • 8

  Design och publicering

  En designer anpassar innehållet för att det ska passa in på Kreditiums webbplats, och innehållet publiceras sedan.

Kreditiums innehåll behöver uppfylla följande krav innan det publiceras

 • Relevans: Innehållet måste vara relevant och anpassat till våra läsares behov och intressen. Det ska bidra med värdefull information som hjälper våra läsare att fatta informerade beslut.
 • Kvalitet: Vi strävar efter högsta kvalitet i allt innehåll vi producerar. Detta innebär att innehållet ska vara väl skrivet, noggrann efterforskning ska ha genomförts och felfritt.
 • Originalitet: Allt innehåll vi producerar måste vara originalt. Vi tolererar inte plagiat och vi respekterar upphovsrätten.
 • Transparens: Vi strävar efter att vara transparenta i vår rapportering och i vår presentation av information. Vi anger alltid våra källor och vi är tydliga med eventuella intressekonflikter.
 • Användarvänlighet: Innehållet ska vara lätt att förstå och navigera. Vi använder en klar och enkel språkstil, och vi organiserar vårt innehåll på ett sätt som gör det lätt för läsarna att hitta den information de söker.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.