Vi förklarar kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på sannolikheten för att du ska betala tillbaka ett lån eller en kredit. En hög kreditvärdighet betyder att det är ytterst osannolikt att du skulle misslyckas med återbetalningen och medför att du kan välja och vraka mellan många olika långivare. En låg kreditvärdighet betyder däremot att det kan bli svårt att beviljad en kredit. Kreditvärdigheten räknas ut med olika modeller och bygger vanligtvis på offentlig information som tidigare betalningsanmärkningar och inkomstuppgifter från Skatteverket.

Vad är kreditvärdighet?

Alla företag som lånar ut pengar måste göra en bedömning av låntagarens betalningsförmåga. Dels för att det finns en lagstiftnings som säger så, och som finns till för att motverka att individer blir överskuldsatta och tar på sig lån de inte kan betala av, men framförallt eftersom det är viktigt för långivarens affärsmodell att kunna uppskatta risken för varje enskild kund.

Att driva in pengar från kunder som inte vill eller kan betala är kostsamt och den som lånar ut pengar till personer med hög risk för default måste därmed kompensera för detta genom högre räntor. Risken för obestånd eller default, det vill säga att ett lån inte betalas tillbaka, mäts med det som kallas kreditvärdighet. Hög kreditvärdighet betyder låg risk och vice versa.

Företag som gör kreditupplysningar, som till exempel UC AB, har alla sin egen modell för att räkna ut kreditvärdigheten och sin egen skala för att betygsätta denna. Många långivare bygger sina beslut om att låna ut pengar på betyget i kreditupplysningen. Det är dock också vanligt hos framförallt banker och andra större aktörer att ha egna modeller för att räkna ut kreditvärdigheten baserat på det som framkommer i kreditupplysningen samt annan information.

Hur god kreditvärdighet du har påverkar dina möjligheter till att låna pengar. Att ta lån med låg kreditvärdighet kommer vara svårt medans det kommer vara mycket enklare om du har en hög kreditvärdighet. Din kreditvärdighet påverkas av en mängd olika förfrågningar så som antalet pågående smslån, antalet förfrågningar från UC AB och mycket mer. Mer om detta finner du här nedan.

Hur räknas din kreditvärdighet ut?

Kreditvärdigheten räknas ut på olika sätt hos olika företag och den exakta modellen är oftast hemlig. Modellerna bygger på stora mängder data som man med statistiska metoder analyserar för att få fram vilka egenskaper som påverkar risken för att en person hamnar i obestånd. I stort anses följande faktorer påverka kreditvärdigheten:

Betalningshistorik

Information om tidigare betalningsanmärkningar och skulder som hämtas in från kronofogdens register. För att få klassificeringen hög kreditvärdighet krävs ett prickfritt register. Betalningsanmärkningar syns i upplysningen i tre år efter att de tillkom och ju nyligare i tid de är, desto sämre är de för kreditvärdigheten.

Beloppet som betalningsanmärkningen är på samt vem den kommer ifrån påverkar också. Till exempel kan en betalningsanmärkning från en myndighet (så kallat A-mål, till exempel på underhållstöd) anses mindre allvarligt än en betalningsanmärkning från en privatperson (så kallat E-mål).

Inkomst

Din inkomst är såklart central för dina möjligheter att betala tillbaka ett lån. Kreditupplysningsbolagen bygger sin bedömning på inkomstuppgifter från Skatteverket. Detta betyder att de får nya uppgifter varje år när deklarationerna är klara, vilket sker någon gång mellan april och augusti. Söker du ett lån före april i år så visar kreditupplysningen således din inkomst från 2022.

Många långivare vill ha nyare siffror för att kunna göra sin bedömning och kräver därför att du kompletterar med lönebesked eller kontoutdrag som styrker din nuvarande inkomst.

Självklart har inkomstens storlek ett positivt samband med kreditvärdigheten. Det är även viktigt att inkomsten är stabil över tid. Det kan dessutom påverka vilket typ av inkomst du har. Löner, pensioner och bidrag räknas alla som inkomst av tjänst. En annan kategori är inkomst från näringsverksamhet där ditt överskott hamnar om du har enskild firma. En tredje kategori är överskott av kapital som är det du tjänat i ränta och utdelningar från bolag minus dina räntekostnader.

Ett högt överskott av kapital tyder på att du har stora tillgångar vilket är positivt för kreditvärdigheten.

Andra lån

Ju högre belåning du har, ju större anses risken för att du misslyckas med att betala. Det spelar också stor roll vilken typ av lån du har. Ett bolån på exempelvis en miljon hos en seriös bank är betydligt bättre än tre snabblån på 5000 kronor styck. Bland lånen räknas även kreditlimiterna på dina kreditkort in, detta oavsett om du för tillfället utnyttjar dem eller inte.

I Sverige finns inget offentligt register över lån till privatpersoner. Däremot kan kreditupplysningsbolagen föra sina egna register. UC AB gör detta och kräver att långivare som använder deras tjänster rapporterar in utgivna lån. Dessa kan sedan ses av alla som tar en kreditupplysning på dig via just UC AB. Därför är det bättre utifrån ett kreditvärdighetsperspektiv att låna hos företag som använder andra bolag för kreditupplysningar vilket ofta benämns som att låna pengar utan uc.

Att låna utan uc innebär inte att du per automatik kan få lån med låg kreditvärdighet. Långivare som väljer annat bolag än UC AB för att hämta in sina kreditupplysningar har liknande krav som de långivare som samarbetar med UC AB och kommer kräva en god till mycket god kreditvärdighet för att godkänna din ansökan om lån.

Tillgångar

Om du äger en fastighet syns dennas värde samt din ägarandel i kreditupplysningen. En värdefull fastighet drar upp din kreditvärdighet. När det gäller bostadsrätter finns inget offentligt register över ägare och dessa syns därför inte heller i kreditupplysningen. Äger du en lågt belånad bostadsrätt kan det därför vara värt att kontakta långivare och komplettera med information om denna.

Tidigare kreditupplysningar

Att det tagits många kreditupplysningar (även kallat förfrågningar) på dig inom en kort tidsperiod kan vara ett tecken på att du ansökt om många krediter alternativt att inkasso varit efter dig. Därför kan detta påverka kreditvärdigheten negativt. Här spelar också bolaget som gjort kreditupplysningen roll. UC AB kan bara se andra kreditupplysningar gjorda hos just dem och så vidare. Många överskattar påverkan en kreditupplysning har på deras kreditvärdighet. Enskilda upplysningar har ingen påverkan, speciellt inte om det är i samband med att du exempelvis tagit ett bolån.

Om du är intresserad av att veta mer om vad som syns i en kreditupplysning, har vi en mer djupgående artikel som du kan läsa här.

Annat som kan påverka

Utöver ovanstående finns många andra aspekter som kan påverka kreditvärdigheten, speciellt i långivarnas egna modeller:

 • Ålder

  Att vara ung är tyvärr ofta en nackdel när du behöver ansöka om lån. Många kreditgivare ser ung ålder som en otrygghet då dem anser att yngre personer inte har samma förmåga och erfarenhet med att hantera pengar vilket inte alls behöver vara fallet.

 • Plötsliga förändringar

  Skilsmässa eller att du nyligen ändrat adress flera gånger kan signalera till långivarna att du din nuvarande situation är ostabil och i förlängning att din ekonomiska situation hela tiden förändras.

 • Bolagsengagemang

  Är eller har du varit aktiv i styrelsen i ett företag kan händelser som rör företaget, som en konkurs, påverka din kreditvärdighet.

 • Tidigare kundbeteende

  Har du lånat hos samma långivare innan påverkar hur du skötte det lånet din kreditvärdighet.

Vanliga orsaker till låg kreditvärdighet

Har du låg kreditvärdighet beror det förmodligen på någon eller flera av dessa anledningar:

 • Betalningsanmärkningar

  Betalningsanmärkningar, framförallt om de är många, påverkar avsevärt hur god kreditvärdighet du har. Skulle du dessutom ha olösta skulder som ligger hos kronofogden är det i princip omöjligt att få ett lån.

 • Många pågående lån och krediter

  Ju fler pågående lån och krediter du har desto sämre kreditvärdighet kommer du att få, speciellt om dessa krediter ligger hos utgivare för snabblån och andra högkostnadskrediter.

 • Låg eller ingen inkomst

  Om du har en låg inkomst, ej fast inkomst eller helt saknar inkomst så kommer dina möjligheter till att ta lån vara små eller icke existerande. Att ta ett lån utan inkomst är idag inte möjligt men du kan i vissa fall låna pengar om du till exempel har inkomst genom pension eller sjukpenning.

Tips på hur du förbättrar din kreditvärdighet

Har du en låg kreditvärdighet finns det några mer eller mindre lätta vägar till att öka denna. Detta är de viktigaste:

 • Lös lån

  Att lösa lån höjer din kreditvärdighet. Dock är detta tips av begränsad nytta då anledningen till att du vill ha högre kreditvärdighet förmodligen är att du behöver låna mer pengar. Ett mer användbart tips är istället att samla smålån i ett större lån. Tänk också på att kreditkort räknas som lån även om du inte använder krediten. Säg därför upp kreditkort du inte använder eller minska din kreditlimit.

 • Öka inkomsten

  Att öka sin inkomst är svårt i en handvändning, speciellt om du är anställd. Är du egen företagare sitter du också i en knivig sits då du bör försöka redovisa så låg inkomst som möjligt för att minimera din skatt samtidigt som detta sänker din kreditvärdighet. Ett bra tips är att komma ihåg att kreditupplysningen ofta bygger på gamla inkomstsiffror. Har du nyligen ökat din inkomst kan du därför kontakta långivare och komplettera med mer aktuella uppgifter.

 • Vänta ut betalningsanmärkningar

  Betalningsanmärkningar syns bara i tre år. Har du en gammal betalningsanmärkning är det därför en bra idé att vänta tills det gått tre år innan du ansöker om en kredit.

 • Vänta ut andra kreditupplysningar

  Har du haft en period då det togs många kreditupplysningar på dig är det också bra att vänta tills dessa är borta ur kreditupplysningsbolagens register. Detta tar ett år från det att sista upplysningen togs.

Sammanfattning

Kreditvärdigheten, det vill säga den uppskattade risken för att du misslyckas betala tillbaka ett lån, är viktig när du exempelvis ska ansöka om ett bolån eller vill ansöka om en kontokredit. Kreditvärdigheten beräknas av kreditupplysningsbolagen men många långivare har också egna modeller där uppgifter från kreditupplysningen kompletteras med andra data och egna analyser. Generellt baseras kreditvärdigheten på faktorer som betalningsanmärkningar, inkomst och andra lån.

En hög kreditvärdighet betyder att risken för att du hamnar i obestånd är låg. Förmodligen har du en hög och stabil inkomst, en låg belåning och du har aldrig haft någon betalningsanmärkning. Långivarna vill gärna ha dig som kund och erbjuder låga räntor på sina lån. En låg kreditvärdighet beror på att du har en eller flera betalningsanmärkningar, och/eller en låg inkomst alternativt många lån. Med låg kreditvärdighet kan det vara svårt att få lån och du hänvisas till sms-lån och andra högkostnadskrediter. Dessa kommer i sin tur ytterligare sänka din kreditvärdighet – vänta hellre tills din situation förbättrats innan du söker lån.

Frågor och svar

Ja, att samla lån med dålig kreditvärdighet bör i längden ge en förbättrad kreditvärdighet då det alltid är bättre att ha ett större lån är flera mindre lån.

Ja, ju bättre kreditvärdighet du har desto större chans till beviljat lån. Långivarna kollar alltid på din kreditvärdighet (och mycket annat) för att avgöra huruvida du skall bli beviljad ett lån eller ej.

Att förbättra sin kreditvärdighet tar lång tid och du kommer inte ha ett högt kreditbetyg några dagar eller till och med veckor efter att du har löst dina skulder.

Ja, har du låg kreditvärdighet så finns det lån med hög beviljandegrad som har utformat sina krav utefter kunder med en något svagare ekonomi.

Sara Haraldsson

Sara Haraldsson

Senast uppdaterad 3/26/2024

Sara Haraldsson är skribent på Kreditium.se sedan början av 2021. Sara har en examen inom journalistik men hennes brinnande intresse för privatekonomi ledde henne till att börja skriva för Kreditium. Med sin expertis inom ekonomi och lån står Sara bakom majoriteten av de nyheter och guider som ni, våra läsare, tar del av här på Kreditium.

Källor

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.