Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är ett dokument med information om en privatperson eller ett företag som kan användas för att bedöma betalningsförmågan. En kreditupplysning tas till exempel när du ansöker om ett lån eftersom företaget som lånar ut pengar då måste kunna bedöma din förmåga att betala tillbaka. En kreditupplysning görs inte av banken eller långivaren direkt utan endast av företag med ett speciellt tillstånd från integritetsskyddsmyndigheten. Det mest kända företaget är UC AB, och ibland kallas en kreditupplysning lite slarvigt för en uc.

När man säger en att en uc görs i samband med att man ansöker om lån så behöver det inte innebära att det är UC AB som står bakom kreditupplysningen. "Uc" används tyvärr lite slarvigt för att förklara det faktum att en kreditupplysning görs vilket kan vara missvisande då det inte alltid är just UC AB som står bakom kreditprövningen. Vanligt är dock att kreditgivare som inte samarbetar med UC AB marknadsför sina lån som "lån utan uc".

När får företag göra en kreditupplysning?

Ett företag får endast ta en kreditupplysning på en privatperson om det finns ett ”legitimt behov”. Exempel på situationer när ett legitimt behov anses finnas är till exempel när du ansöker om någon typ av lån eller kredit eller om du ber om att få betala en produkt genom avbetalning eller på faktura. Andra situationer kan vara om du ingår ett avtal som innebär en långsiktig betalningsförpliktelse, som till exempel ett hyresavtal eller ett telefonabonnemang.

Den som tar kreditupplysningen behöver inte ha ditt samtycke för att hämta informationen. Dock måste du meddelas om att en kreditupplysning tagits. Detta sker genom att du får en så kallad omfrågekopia skickad till din folkbokföringsadress eller digitala brevlåda. På omfrågekopian framgår både vilket företag som gjort själva upplysningen, till exempel UC AB, men också vilket företag som begärt den. Om du är nyfiken på att veta vad som står i din kreditupplysning går det att för en mindre avgift göra en kreditupplysning på dig själv hos något av kreditupplysningsbolagen.

Vilken information syns i upplysningen?

Vilken information som syns i upplysningen varierar lite beroende på vilket företag som gör den. En del kreditupplysningsbolag erbjuder också så kallade mikroupplysningar; billigare kreditupplysningar med begränsad information som framförallt används vid smslån och liknande.

På alla kreditupplysningar inklusive mikroupplysningar finns följande information:

 • Personuppgifter

  namn, adress och personnummer samt i vissa fall folkbokföringsdatum om du folkbokförts i Sverige under de senaste tio åren.

 • Betalningsanmärkningar

  syns i tre år från datumet de uppkom. Även utmätningsförsök och om du fått skuldsanering syns här.

 • Skuldsaldo hos kronofogden

  både aktivt och historiskt.

På alla ”vanliga” kreditupplysningar, alltså inte mikroupplysningar, finns även följande information:

 • Inkomstuppgifter

  Din taxerade inkomst de senaste två eller tre åren. Observera att det dock tar tid för Skatteverket att få in inkomstuppgifterna. Om en kreditupplysning görs i början av 2023 är därför inkomsten från 2022 den senaste som syns.

 • Information om eventuell fastighet du äger

  Storlek, fastighetsbeteckning samt taxeringsvärde och ägarandel. Hos vissa aktörer även köpeskilling. Observera att bostadsrätter inte syns!

 • Information om eventuellt företagsengagemang

  Om du har enskild firma och eller sitter i/har suttit i styrelser för aktiebolag syns information om datum för när engagemanget började och slutade, din roll i styrelsen samt företagets status.

 • Civilstatus

  Om du är gift eller skild samt eventuellt äktenskapsförord.

På vissa kreditupplysningar, till exempel de från UC AB, syns även följande:

 • Tidigare förfrågningar (kreditupplysningar)

  Endast de som är gjorda med samma kreditupplysningsbolag och som skett det senaste året syns.

 • Andra lån och krediter

  Denna uppgift bygger på vad långivarna rapporterat in, alltså syns endast lån hos de företag som har avtal med kreditupplysningsbolaget.

Om du är intresserad av att veta vilka lån bankerna kan se när de hämtar in en kreditupplysning kan du läsa vår guide "Kan banken se mina lån?" för att ta reda på mer.

Kreditupplysningsbolagen erbjuder också en så kallad kreditscore, obeståndsscore eller ett kreditbetyg som är en kvantifiering av den risk som kreditupplysningsbolaget beräknar att ett lån till dig innebär. Alla företag har olika modeller för att beräkna detta och i modellen kan även data som inte syns i kreditupplysningen förekomma.

Den information som finns i kreditupplysningen är i de flesta fall från offentliga myndigheter och register, till exempel Skatteverket, folkbokföringen och Kronofogden. Eftersom Sverige har en väldigt stark offentlighetsprincip kan i teorin vem som helst få ut merparten av denna information genom att ringa olika myndigheter. Det kreditupplysningsbolagen gör är framförallt att de sammanställer informationen på ett smidigt sätt samt för statistik som ligger till grund för deras olika modeller och poängsystem.

Vill du veta mer om vad bankerna kan se i en kreditupplysning? Då kan du läsa på om det här.

Hur påverkas din kreditvärdighet av en upplysning?

Som beskrivits ovan så kan en kreditupplysning innehålla information om andra kreditupplysningar som gjorts på dig under de senaste 12 månaderna. Om du har gjort många kreditupplysningar kan långivare tolka det som att du sökt många lån under en kort period vilket är negativt från ett kreditvärdighetsperspektiv. En eller ett fåtal upplysningar är däremot inget problem.

Vilka olika företag utför kreditupplysningar i Sverige?

Det överlägset mest kända företaget som gör kreditupplysningar i Sverige är UC AB. UC AB hette tidigare upplysningscentralen och grundades 1977 av Sveriges fyra storbanker. UC AB har länge varit så dominerande på svenska marknaden att många tror att företaget är en myndighet. Så är det dock inte, och sedan 2018 ägs UC AB dessutom av ett finskt bolag. De fyra storbankerna har dock fortsatt att använda UC AB som sin primära leverantör av kreditupplysningar.

På senare tid har flera andra aktörer kommit upp på marknaden för kreditupplysningar. De största utöver UC AB är Bisnode, Creditsafe och Safenode men även bolagen Sergel Kredittjänster, Syna, Krafman och Valitive har tillstånd att utföra tjänsten. Medan UC AB fortfarande anses ha den mest detaljerade informationen och används av banker och större låneinstitut marknadsför sig många av de nyare aktörerna istället mot så kallade snabb- och smslån.

Spelar det någon roll vilket bolag som gör upplysningen?

Alla kreditupplysningsbolagen använder samma offentliga källor och mycket av informationen på upplysningen är därför identisk oavsett vilket företag som används. Ett undantag finns dock, och det är informationen om tidigare kreditupplysningar och andra lån. Detta är inte offentlig information utan kommer från respektive företags interna databas. UC AB kan därför endast se kreditupplysningar på dig gjorda med just en uc medan exempelvis Bisnode endast kan se andra upplysningar gjorda med Bisnode.

Samma gäller andra lån och krediter, en typ av information som hittills endast UC AB visar. Det är endast om du har lån hos företag som har avtal med UC AB som det lånet syns. Det är därför som många av långivarna som erbjuder snabblån och smslån använder termen ”lån utan uc” i sin marknadsföring. Lån gjorda hos dessa bolag syns alltså inte om du till exempel ska söka om ett bolån och banken använder sig av UC AB.

En annan skillnad mellan bolagen är kreditscore eller kreditbetyget. Även om dessa bygger på i princip samma information så ser modellerna för hur de beräknas olika ut. Något företag kanske till exempel värderar hög inkomst mer medan någon annan ser fastighetsinnehav som lite viktigare. Därför kan det vara så att du har exempelvis medelgod kreditvärdighet i Bisnodes kreditupplysning medan du har låg hos UC AB.

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

Senast uppdaterad 3/20/2024

Mattias är ansvarig utgivare på Kreditium.se sedan 2019. Mattias har en bakgrund inom kundservice på en av Sveriges storbanker och en högskoleutbildning inom ekonomi.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.