Sms lån med direktbetalning - Stor risk för unga

Återbetalningsplan
Simon Klaesson
Simon Klaesson Publicerad: 10/19/2023

Sms-lån har genom åren varit en kritiskt ifrågasatt form av kredit, främst på grund av dess höga räntor och kortsiktighet. Denna artikel kommer att utforska historien, farorna och marknadsföringsknepen som används av långivare sin erbjuder sms lån med direktbetalning. Trots tidigare regleringar ser det ut som att sms-lån är här för att stanna. Genom att ta en närmare titt på denna typ av lån kan vi skapa oss en bild om vem som tar denna typ av lån och vad det är som gör sms-lån så lockande för vissa.

Sms-lånens historia - vad har hänt?

2006: Året då sms-lånen först introducerades i Sverige. Det introducerades som ett lån som skulle göra det möjligt för folk att snabbt låna mindre summor pengar genom att använda sina mobiltelefoner. Lånens höga kostnad var redan från början en oro. Lånen marknadsfördes ofta som räntefria eller att de hade mycket låg ränta, men de andra avgifter som var kopplade till lånet fick kostnaderna att skjuta i taket.

2007: Finansinspektionen uppmärksammade att flera svenska långivare inte hade licens från Finansinspektionen och därmed bröt mot lagen.

2009: Mobillån Sverige AB dömdes att betala skadestånd på 750 000 kronor för vilseledande avgifter. Domslutet innebar att långivare i framtiden skulle vara tvungna att vara mer försiktiga i sin marknadsföring.

2010: Det som ofta används som skräckexempel på hög effektiv ränta, Lucky Loan, hade en effektiv ränta som översteg otroliga 75 000%.

2014: Ny lagstiftning i Sverige genom Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Denna lag krävde att långivare uppfyller sundhetskrav, inklusive åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kontrollen av långivarens verksamhet utförs nu av Konsumentverket och Finansinspektionen.

2018: En omfattande ändring i konsumentkreditlagen trädde i kraft den 1 september 2018. En av de viktigaste ändringarna var kravet att låntagaren skulle informeras om den effektiva räntan översteg den gällande referensräntan med mer än 30 procentenheter. Dessutom infördes ett ränte- och ett kostnadstak. Dessutom måste låntagaren informeras om att lånet utgjorde en högkostnadskredit, vilket är varför du alltid ser dessa uppgifter på långivarnas hemsidor.

Regeringens strävan efter att reglera snabblåneföretagen och skapa en mer ansvarsfull marknad för snabblån har lett till betydande förändringar i branschen, men dessa förändringar har också mött kritik och diskussioner om deras effektivitet. Myndigheternas utredningar och ny lagstiftning möter långivarnas förnyade marknadsföringsstrategier i vad som närmast kan liknas med en katt-och-råtta-lek. 

Varför är sms-lån farliga?

Sms-lån har länge varit föremål för kritik på grund av dess höga effektiva räntor och korta återbetalningstider. Här är några av de huvudsakliga orsakerna till varför sms-lån kan vara farliga:

  • Höga räntor

Den nominella räntan på sms-lån ligger ofta på maxtaket för ränta på runt 40%, vilket kan jämföras med ett vanligt banklån som brukar ha en ränta på runt 10%. Dessutom har många sms-långivare även ett flertal avgifter, där uppläggningsavgiften ofta blir en betydande del av den totala lånesumman.

  • Kort återbetalningstid

Sms-lån har vanligtvis en kort återbetalningstid. Den korta löptiden i kombination med ett flertal olika avgifter gör att folk ofta har svårt att betala av lånet i tid. Vilket resulterar i fler avgifter och slutligen ett ärende hos Kronofogden.

  • Tillgänglighet

Kraven på sms-lån är låga. Oftast ställer det ingen eller mycket låga krav på inkomst och gentemot många banker som gärna vill att du ska vara över 20 år, räcker det hos mindre långivare att du fyllt 18 år.

  • Målgrupp

Många sms-lån riktar sig specifikt mot unga människor som ofta inte har den ekonomiska visdomen att fatta de bästa besluten. Det rapporterades tidigt att unga använder sms-lån för att finansiera dyra utekvällar.

  • Risk för skuldfälla

Eftersom sms-lån är dyra och snabba, finns det en fara att individer kan hamna i en skuldfälla med flera lån som snabbt staplas upp. Redan tidigt under sms-lånens historia rapporterades det om att unga tog nya lån för att betala av sina skulder, och detta blev sedan ett återkommande inslag i TV3:s populära program ”Lyxfällan”.

Ett extremt farligt scenario som har uppstått är att vissa använder sms-lån för att köpa och sälja aktier, eller att spela på onlinecasinon och andra bettingsajter. Att utnyttja högrisklån för att investera på börsen och spela hasardspel är en farlig strategi som kan leda till ekonomisk katastrof.

Marknadsföringsstrategier du bör vara vaksam på

Långivare av sms-lån använder ofta olika marknadsföringsstrategier för att locka till sig kunder, och dessa strategier är i ständig utveckling. Långivarna spenderar helt enkelt mycket tid och pengar på att komma på nya innovativa sätt att marknadsföra sina lån. Bland annat finns det långivare som erbjuder räntefria lån, vilket till en början låter som en bra idé för den som behöver låna pengar. Dessa räntefria lån är dock endast räntefria under väldigt kort tid, och långivarna vet att de allra flesta inte kan betala tillbaka de lånade pengarna inom denna tidsram.

Det är även värt att nämna att alla de fördelar som långivare marknadsför, som att lånen betalas ut snabbt och att de beviljar lån trots låg inkomst och betalningsanmärkningar, innebär att de riktar in sig på en ung målgrupp som eventuellt inte tänker igenom sina ekonomiska beslut tillräckligt många gånger. Samma sak gäller för personer med utsatt ekonomi som letar efter en väg ur sina problem, men som med ett sms-lån snarare troligtvis hamnar djupare i ekonomiska bekymmer.

För de allra flesta är tröskeln att teckna ett sms-lån hög. När det första lånet är tecknat vet långivare att tröskeln till ett nytt lån, eller för att utöka lånet, är mycket mindre. Därför ligger de på riktigt hårt för att få dig att låna mer pengar.

Sms-lån ser ut att vara här för att stanna

Trots tidigare reglering och kritik tycks sms-lån vara här för att stanna. Redan från början, när de först introducerades i Sverige 2006, väckte de frågor om hur många låntagare som hamnade hos kronofogden på grund av obetalda sms-lån. Speciellt oroande är fokuset på unga människor med små marginaler i sin ekonomi. En stor andel av dem som tar sms-lån drabbas av återbetalningsproblem. Kronofogdemyndigheten rapporterade om en kraftig ökning av obetalda sms-lån Redan 2007. Åldersgruppen 18 till 35 år var initialt de mest drabbade, men över tid har även äldre åldersgrupper drabbats.

Trots regleringar och kritik tycks sms-lån fortfarande vara väldigt populära, särskilt bland unga människor. Fortsatta diskussioner och åtgärder är nödvändiga för att hantera denna kontroversiella form av kredit, så att inte redan utsatta personer i samhället faller djupare ner i en skuldfälla som blir allt svårare att ta sig ur.

Simon Klaesson

Simon Klaesson

Senast uppdaterad 10/26/2023

Simon Klaesson har sedan våren 2018 arbetat för Compary AB som ansvarig utgivare på bland annat Kreditium.se och Lånen.se. Idag är hans huvudsakliga ansvar att se till att allt innehåll på Kreditium är korrekt, att all data stämmer och att vår opartiska linje hela tiden efterföljs. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ett brinnande intresse för personlig ekonomi.

Källor