Vad är effektiv ränta?

Procenttecken
Gustav Ternander
Gustav Ternander Publicerad: 6/15/2023

Effektiv ränta är ett begrepp som används för att mäta den faktiska kostnaden för ett lån eller investering över en viss tidsperiod. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan den nominella räntan och den effektiva räntan för att kunna bedöma den verkliga kostnaden och jämföra olika låneerbjudanden på ett korrekt sätt.

Vad är skillnaden på nominell ränta och effektiv ränta?

Nominell ränta betyder den räntesats som avtalats mellan långivaren och låntagaren. Den uttrycks oftast som en årlig räntesats. Den nominella räntan tar inte hänsyn till andra kostnader eller avgifter som kan vara associerade med lånet. I Sverige ligger räntetaket på 40% + referensräntan, som i skrivande stund ligger på 0%.

Effektiv ränta betyder å andra sidan alla kostnader och avgifter som är kopplade till lånet. Detta kan inkludera exempelvis uppläggningsavgifter, administrativa avgifter och andra löpande kostnader. Genom att inkludera alla dessa faktorer ger den effektiva räntan en mer heltäckande bild av den totala kostnaden för lånet.

Vad ingår i effektiv ränta?

När du jämför långivare måste de enligt lag presentera den effektiva räntan, men det finns inget som hindrar dem att även presentera den nominella räntan. Det är viktigt att undvika att bli lockad av en låg ränta bara för att sen bli överraskad av höga avgifter. Följande faktorer kan ingå i den effektiva räntan:

 • Nominell ränta
 • Uppläggningsavgift
 • Årsavgift
 • Löpande administrationsavgifter
 • Fakturaavgift- eller autogiroavgift

Vikten av att räkna på den effektiva räntan

Att beräkna den effektiva räntan är särskilt viktigt när du tar lån med mindre summor, exempelvis ett snabblån eller sms-lån. Detta eftersom mindre lån som snabb- och sms lån har en tendens att ha flera avgifter kopplade till lånet, än bara räntan. Eftersom avgifterna kan utgöra en större andel av lånebeloppet kan den effektiva räntan bli betydligt högre än den nominella räntan.

I fallet med större lån, såsom bolån, brukar effektiv ränta inte skilja sig så mycket från den nominella räntan. Det beror på att avgifterna i förhållande till det totala lånebeloppet oftast är betydligt lägre. Ändå är det fortfarande viktigt att ta hänsyn till den effektiva räntan för att få en fullständig bild av lånets totala kostnad.

Verkliga exempel på hur effektiv ränta påverkar låns totalkostnad

Att förstå hur effektiv ränta påverkar totalkostnaden för ett lån är viktigt för att se till så att du inte betalar för mycket för ditt lån. Här är tre exempel som visar hur lån med olika nominell ränta kan påverkas av avgifter, vilket resulterar i höga effektiva räntor:

Credifi

 • Lånesumma: 8 000 kr
 • Löptid: 12 månader
 • Nominell ränta: 42,50%
 • Uppläggningsavgift: Varierande men 1 205 kr för lån mellan 8000 – 9 999 kr
 • Aviavgifter: 720 kr 
 • Administrationsavgifter: 0 kr
 • Effektiv ränta: 198,86%
 • Total lånekostnad: 14 480 kr

I det här fallet har lånet en för låneformen normal nominell ränta på 42,50%. Trots detta blir den effektiva räntan mycket högre på 198,86% på grund av de höga avgifterna som inkluderas i lånet.

Merax

 • Lånesumma: 8 000 kr
 • Löptid: 12 månader
 • Nominell ränta: 42,48%
 • Uppläggningsavgift: 475 kr
 • Aviavgifter: 0 kr
 • Administrationsavgifter: 300 kr (beräknat på 12 månader)
 • Effektiv ränta: 74,3%
 • Total lånekostnad: 12 773 kr

I detta exempel är den nominella räntan 42,48%. Men tillsammans med uppläggningsavgiften och den månatliga administrationsavgiften blir den effektiva räntan 74,3%. Detta innebär att totalkostnaden för krediten överstiger det ursprungliga lånebeloppet med 4 773 kr om du väljer att låna 8 000 kr.

 • Merax
  Ränta 43,98 %
  Max belopp 30 000 kr

Viaconto

 • Lånesumma: 8 000 kr
 • Löptid: 12 månader
 • Nominell ränta: 39,5%
 • Uppläggningsavgift: 0 kr
 • Aviavgifter: 540 kr
 • Administrationsavgifter: 4 500 kr
 • Effektiv ränta: 218,30%
 • Total lånekostnad: 19 726 kr

Här har lånet en nominell ränta på 39,5%. Den effektiva räntan är dock mycket högre på 218,30%, vilket betyder att totalkostnaden för lånet efter 12 månader är 19 726 kr, vilket är betydligt högre än det ursprungliga lånebeloppet på 8 000 kr.

Dessa exempel visar tydligt hur avgifter kan påverka den effektiva räntan och därigenom öka den totala kostnaden för ett lån. Det understryker vikten av att noggrant granska och jämföra olika lånerbjudanden innan du fattar ett beslut, särskilt när det gäller mindre lån där avgifterna kan utgöra en betydande del av den totala kostnaden.

Hur påverkar effektiv ränta kostnaden för lånet?

Den effektiva räntan är inte någon avgift som påverkar kostnaden för lånet. Istället bör den effektiva räntan bara användas som en måttstock om hur mycket lånet kostar. 

När räntan sätts för ditt lån har du ofta möjlighet att bestämma om räntan ska vara fast eller rörlig. För mindre lån med kortare återbetalningstid brukar det framförallt vara fast ränta som gäller. När det kommer till effektiv ränta brukar man inte tala om fast eller rörlig ränta eftersom det är den nominella räntan som används för att räkna ut månadsbetalningar.

Vanliga frågor och svar om effektiv ränta

Effektiv ränta används vanligtvis för att beräkna kostnaden för att låna pengar. För sparkonton är det vanligare att använda begreppet "årlig ränta" eller "nominell ränta". Dessa räntesatser anger hur mycket pengar du kan förvänta dig att få i avkastning på ditt sparkonto under en viss period, vanligtvis uttryckt som en årlig procentsats.

I den effektiva räntan ingår avgifter som inte har med den nominella räntan att göra. Om långivaren beslutar sig för att slopa fakturaavgifter eller andra administrativa avgifter kan man säga att den effektiva räntan har förändrats. När folk pratar om att räntan förändras i samband med ett icke-bundet lån brukar de dock tala om den nominella räntan.

Just nu är 40% maxtaket vad gäller ränta på lån i Sverige. Långivare får dock även ta ut avgifter, så länge de anses vara rimliga. Det kan bland annat handla om uppläggningsavgift och fakturaavgifter. När den effektiva räntan anges räknas även dessa avgifter in för totalkostnaden på lånet, och då kan räntan överstiga 40%.

För att beräkna den effektiva kreditkostnaden behöver du ta hänsyn till den nominella räntan samt eventuella avgifter och kostnader som är kopplade till kreditkortet

Gustav Ternander

Gustav Ternander

Senast uppdaterad 6/19/2023

Gustav Ternander är sedan hösten 2021 skribent här på Kreditium.se Han har en examen inom ekonomi och har tidigare jobbat på såväl små som stora banker i Sverige. Gustav har stor kunskap om konsumentkrediter och skriver utifrån detta djupgående artiklar om allt som berör lån här på Kreditium.se.