Restvärde

När du väl har hittat en bil du vill köpa brukar processen vara ganska rakt på sak när du ska ansöka om lån eller privatleasa. Det finns dock ett begrepp som ibland är lite svårt att förstå – restvärde. I den här artikeln kommer vi förklara allt du behöver veta om restvärde vid bilköp och restvärde vid privatleasing samt gå igenom fördelar och nackdelar så att du kan se om det är ett alternativ för dig.

Vad är restvärde?

Restvärde är det förväntade värdet på en bil vid avslutet av dess avtalstid och anges ofta som en procentsats av bilens totala värde. När du tar ett billån med restvärde för att köpa en bil görs en uppskattning av bilens värde efter lånets löptid. Den återstående skulden bör då motsvara den beräknade framtida värderingen av bilen, men i och med att detta är en komplex ekvation där flera faktorer spelar in är det inte alltid så att det förväntade restvärdet blir samma som det slutgiltiga restvärdet. En sak är dock säker – en bil minskar alltid i värde över tid, frågan är bara hur mycket. Faktorer som används för att beräkna restvärde är bland annat följande:

 • Bilmärke
 • Bilens ålder
 • Slitage
 • Körsträcka
 • Andrahandsvärde på liknande bilar
 • Eventuella modifikationer
 • Besiktningsresultat

När löptiden för lånet är slut går bilhandlaren noga igenom bilens skick och egenskaper för att ge ett slutgiltigt restvärde.

Billån med restvärde

Ett billån med restvärde är en särskild form av bilfinansiering där bilen fungerar som säkerhet för lånet, men det skiljer sig från ett vanligt billån med säkerhet. Unikt för denna finansieringsmodell är att det sätts en avtalad återstående restskuld på bilen efter det att löptiden för lånet har löpt ut, istället för att du ska amortera bort hela lånebeloppet. Vid köpet av bilen bestäms restvärdet av bilåterförsäljaren och är avsett att motsvara det förväntade värdet på bilen efter en bestämd tidsperiod – ofta runt 2-4 år. Detta restvärde kan ses som ett utköpspris för bilen.

När avbetalningsplanen når sitt slut ska du enligt avtalet lösa restskulden gentemot den bilhandlare du köpte bilen av. Detta kan ske genom att betala restvärdet kontant, vilket ger dig möjlighet att behålla bilen eller sälja den privat. Alternativt kan du låta bilhandlaren köpa tillbaka den till ett pris som motsvarar det aktuella restvärdet. För de som överväger att byta bil finns även möjligheten att överföra restskulden till en ny bilkredit, förutsatt att den nya bilen köps från samma bilhandlare. På så sätt ger restvärde vid bilköp en flexibilitet som gör det möjligt för dig att köpa en ny bil efter avtalets löptid.

Privatleasing med restvärde

Privatleasing är ett alternativt sätt att finansiera en bil där du inte äger bilen utan betalar för dess användning under en förbestämd period. När du privatleasar äger du inte bilen utan hyr den av bilhandlaren. Restvärde är viktigt inom privatleasing och kan delas upp i två huvudtyper: garanterat restvärde och kalkylerat restvärde.

 • Garanterat restvärde

  Garanterat restvärde innebär en överenskommelse mellan dig och leasingbolaget om bilens förväntade värde vid avtalsslutet. Denna metod ger högre förutsägbarhet och säkerhet, då du från början känner till det exakta beloppet som kommer att betalas vid leasingperiodens slut. Medan detta ger en tryggare ekonomisk planering kan det resultera i högre månatliga leasingavgifter. Det är också värt att nämna att bilen fortfarande måste gå igenom en besiktning vid avtalets slut, så helt garanterat är inte restvärdet då allvarliga skador eller fel kan leda till förändringar i restvärdet.

 • Kalkylerat restvärde

  Kalkylerat restvärde innebär att säljaren gör en egen bedömning innan leasingperioden inleds. Om bilåterförsäljaren sätter ett högre restvärde får du en lägre månadskostnad, vilket kan kännas skönt för plånboken. Men tänk på att bilhandlaren har möjlighet att ge ett lockande pris genom att fokusera på månadsavgiften, men det betyder inte nödvändigtvis att det är det mest ekonomiska valet.

När du återlämnar bilen kan du ställas inför att betala mellanskillnaden som en klumpsumma ifall det är stor skillnad på det kalkylerade restvärdet och det faktiska restvärdet. Mycket kan trots allt förändras under lånets löptid, vilket gör det svårt att fastställa ett exakt restvärde. Eftersom du tar på dig en större risk vid kalkylerat restvärde kan det även vara så att bilhandlaren inte sätter en lika god marginal för restvärdet när det räknas ut.

Sammanfattning – är det bra att köpa bil med restvärde?

Att köpa bil med restvärde har sina för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat möjligheten att köpa en ny bil vid avtalets slut samt att du får en lägre månadskostnad. Nackdelarna kan uppstå om bilens faktiska värde vid avtalsslutet skiljer sig från förväntningarna. När det kommer till restvärde för leasingbil är det viktigt att du läser på om garanterat och kalkylerat restvärde och väljer det alternativ som passar dig bäst.

Vanliga frågor och svar om restvärde

Ett högre restvärde kan leda till lägre månadskostnader under leasingperioden, men det innebär också att du kan behöva betala en högre summa om bilens verkliga värde är lägre vid leasingperiodens slut. Å andra sidan leder ett lägre restvärde till högre månatliga betalningar men du löper mindre risk att behöva betala extra när avtalstiden löper ut.

När avtalstidenär över måste du antingen lösa restskulden genom att betala restvärdet kontant, vilket innebär att bilen nu är din. Alternativt kan du låta bilhandlaren köpa tillbaka bilen till ett pris som motsvarar det kalkylerade restvärdet. Om du väljer att byta bil kan restskulden ibland överföras till en ny bilkredit, förutsatt att den nya bilen köps från samma bilåterförsäljare.

Normalt sett är det bilåterförsäljaren som bestämmer restvärdet baserat på deras bedömning av bilens förväntade värde efter avtalstiden. Det är dock möjligt att förhandla eller ha vissa möjligheter att påverka garanterat eller kalkylerat restvärde vid privatleasing.

Ja, det har stor betydelse. Om restvärdet överskattas kan du ställas inför högre månatliga kostnader under leasingperioden. Å andra sidan kan en underskattning leda till att du behöver betala en större summa när avtalet löper ut. Därför är det viktigt att både säljaren och köparen strävar efter en realistisk och noggrann bedömning, även om det givetvis kan vara svårt för dig som ska köpa bil. Det kan vara värt att ta in en kunnig tredje part om du ska köpa bil med restvärde.

Gustav Ternander

Gustav Ternander

Senast uppdaterad 3/11/2024

Gustav Ternander är sedan hösten 2021 skribent här på Kreditium.se Han har en examen inom ekonomi och har tidigare jobbat på såväl små som stora banker i Sverige. Gustav har stor kunskap om konsumentkrediter och skriver utifrån detta djupgående artiklar om allt som berör lån här på Kreditium.se.

Källor

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.