Medlåntagare - Öka möjligheterna att få lån

När det kommer till att ta lån, särskilt stora lån som bolån, finns det olika faktorer som kan påverka både möjligheten att få ett lån men också hur mycket du kan få låna. I denna artikel kommer vi att utforska vad en medlåntagare är, varför man skulle vilja ha en, lista fördelar och nackdelar med att använda sig av en medlåntagare samt ge svar på vanliga frågor om medlåntagare.

Vad är en medlåntagare?

En medlåntagare är en person som tillsammans med huvudlåntagaren ansöker om och delar ansvaret för ett lån. Medlåntagaren delar således det ekonomiska ansvaret för lånet och blir en del av avtalsförhållandet gentemot långivaren. Det är vanligt att medlåntagaren och huvudlåntagaren har en personlig relation, såsom partners eller förälder och barn.

Det är vanligt att föräldrar står som medlåntagare för att hjälpa sitt barn att få ett lån för sitt första hem, eller en partner som gemensamt tar ett lån för att finansiera en bostad. Även om föräldrarna är pensionerade kan de agera som medlåntagare om de har tillräcklig inkomst.

Det är möjligt att ha flera medlåntagare på samma lån, vilket kan öka chansen att bli beviljad och låna en större summa pengar. De flesta banker accepterar bara två medsökande medan andra kan acceptera upp till fyra. Mer än så brukar dock inte gå. Det är också viktigt att komma ihåg att alla medlåntagare delar det ekonomiska ansvaret och riskerna för lånet.

Varför vill man ha en medlåntagare?

Att ta ett lån är ett stort ekonomisk beslut som påverkar din ekonomi under lång tid framöver. Att stå ensam på lånet innebär inte bara att du måste ha god kreditvärdighet och inkomst, du måste också själv klara av att betala ränta och amortering varje månad. Många gånger kan det därför vara fördelaktigt att inkludera en medlåntagare i din låneansökan. Här är några av de främsta skälen till varför människor väljer att ha en medlåntagare:

Ökad möjlighet till att lånet beviljas

En av de främsta fördelarna med att ha en medlåntagare är att det ökar chanserna att din låneansökan blir beviljad. Om du själv har en något svagare kreditvärdighet eller inte uppfyller alla långivarens krav (för bolån är kraven på inkomst höga) kan en medlåntagare öka sannolikheten för att lånet blir godkänt.

Möjlighet att låna större belopp

Med en medlåntagare kan du låna en större summa pengar än om du ansöker ensam. Långivaren tar hänsyn till båda medlåntagarnas inkomster och kreditvärdighet vid bedömningen av lånet, vilket ofta ger er tillgång till ett högre lånebelopp.

Förmånligare ränta

I och med att risken för banken reduceras av att fler står på lånet kan det leda till att ni blir erbjudna en lägre ränta. En lägre ränta innebär lägre månatliga avbetalningar och mindre totala lånekostnader.

Delat ekonomiskt ansvar

Att dela låneansvaret med en medlåntagare innebär att ni båda delar de ekonomiska riskerna och skyldigheterna. Det kan vara särskilt fördelaktigt om du skulle hamna i en situation där du exempelvis får lägre inkomst under en tid.

Ökad flexibilitet

Att inkludera en medlåntagare ger dig också större flexibilitet när det gäller hanteringen av lånet. Ni kan tillsammans besluta om lånets villkor, återbetalningstakt och strategi för att hantera eventuella ekonomiska svårigheter.

Trots de många fördelarna är det viktigt att vara medveten om några potentiella nackdelar med att ha en medlåntagare:

Delad ekonomisk börda

Att vara medlåntagare innebär att du delar ansvaret för lånet och att du är lika skyldig att betala tillbaka det som huvudlåntagaren. Ifall din medlåntagare blir av med jobbet eller av andra anledningar inte längre kan betala faller ansvaret på dig att betala av lånet, annars drabbas ni både av konsekvenserna för det.

Kreditpåverkan

Precis som huvudlåntagaren påverkas din kreditvärdighet av lånet och dess betalningshistorik. Om betalningarna försenas eller missas kan det påverka din möjlighet att ta andra lån i framtiden.

Relationen med medlåntagaren 

Att vara medlåntagare med en närstående, som en partner eller förälder, kan påverka er relation om ekonomiska problem uppstår eller om det finns oenighet om lånet. Detta är i regel inget problem om man har sin partner som medlåntagare, men det kan bli det om man har en förälder eller vän som medlåntagare.

För dig som har blivit nekad lån

Om du har blivit nekad ett lån kan en medlåntagare vara till hjälp, men det finns inga garantier. Långivare bedömer både huvudlåntagarens och medlåntagarens kreditvärdighet och ekonomiska situation. Om du har blivit nekad lån med en medlåntagare kan det vara klokt att utforska andra alternativ, exempelvis att ansöka tillsammans med en annan medlåntagare som har starkare kreditvärdighet. Om det å andra sidan är din kreditvärdighet som drar ner ansökan kan det antingen vara läge att börja jobba på kreditvärdigheten, eller se om din medlåntagaren kan använda en annan medlåntagare än dig.

Vanliga frågor och svar om medlåntagare

Normalt sett är det svårt att ta bort sig som medlåntagare från ett pågående lån. Det kräver oftast att lånet refinansieras eller att en ny ansökan görs utan medlåntagaren.

 Om medlåntagaren avlider är lånet fortfarande giltigt, och ansvaret för lånet går vanligtvis över till den kvarvarande huvudlåntagaren, eller till den avlidnes dödsbo.

Nej, medlåntagare och borgenär är olika begrepp. En medlåntagare delar ansvaret för lånet, medan en borgenär är den som lånar ut pengar. Borgensman är å andra sidan den person som går i borgen, vilket innebär att personen tar på sig att betala av skulden om du som ansöker om lånet inte klarar av det. Det liknar medlåntagare, men ansvaret faller först på borgensmannen när låntagaren brister i sina åtaganden.

Ja, om pensionären har tillräcklig inkomst från sin pension kan denne agera som medlåntagare.

Medsökande kan ha betalningsanmärkningar, men detta påverkar låneansökan och lånevillkoren negativt.

Ja, det är möjligt att ha flera medlåntagare på ett bolån. Tre personer godkänns ofta, och även fyra i vissa fall.

I vissa fall kan du ta över ett befintligt bolån från dina föräldrar. Detta kräver dock att du uppfyller långivarens krav och att lånet överförs med deras godkännande.

Ett bolån med föräldrar som säkerhet innebär att dina föräldrar går i borgen för lånet, vilket ökar dina chanser att bli beviljad och kan även förbättra lånevillkoren.

De flesta banker tillåter medlåntagare, men kraven och villkoren kan variera. Det är bäst att kontakta olika banker för att få information om deras policy för medlåntagare.

Sara Haraldsson

Sara Haraldsson

Senast uppdaterad 9/4/2023

Sara Haraldsson är skribent på Kreditium.se sedan början av 2021. Sara har en examen inom journalistik men hennes brinnande intresse för privatekonomi ledde henne till att börja skriva för Kreditium. Med sin expertis inom ekonomi och lån står Sara bakom majoriteten av de nyheter och guider som ni, våra läsare, tar del av här på Kreditium.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.

Genom att registrera dig accepterar du vår integritetspolicy.