Från faktura till skuldsaldo

Fakturor och pengar
Gustav Ternander
Gustav Ternander Publicerad: 5/9/2023

Från faktura till skuldsaldo hos Kronofogden

När en faktura har skickats och betalas under innan förfallodatum blir ärendet avslutat. Ibland händer det dock att köparen inte betalar i tid, vilket kan leda till att fakturan blir till en skuld som måste drivas in med rättsliga medel. I Sverige finns det särskilda steg som måste följas innan en skuld blir till en betalningsanmärkning och kan drivas in av Kronofogden. Vi kommer nu ta en närmare titt på varje steg i denna process; från det att den första fakturan anländer, till det att en betalningsanmärkning registreras hos Kronofogden.

Steg 1: Faktura

Det första steget i denna process är utfärdandet av en faktura. När en säljare skickar en faktura till en köpare begär denne betalning för varor eller tjänster som levererats. Fakturan innehåller uppgifter om de levererade produkterna eller tjänsterna, det belopp som ska betalas och betalningsvillkor, till exempel förfallodag för betalning.

Om du har fått en faktura du inte anser att du ska betala, exempelvis om du inte känner igen avsändaren eller om summan inte överensstämmer med en överenskommelse, bör du bestrida fakturan. Det första du bör göra då är att kontakta företaget, företrädesvis på ett sätt som gör det möjligt att spara den kommunikation som sker mellan er.

Steg 2: Påminnelse

Om betalningen inte sker inom den överenskomna tidsramen kan säljaren skicka en påminnelse till köparen med begäran om betalning. Påminnelsen skickas vanligtvis via e-post eller vanlig post och fungerar som en vänlig påminnelse om att betalning ska ske. Detta är ett informellt sätt att uppmana till betalning och betraktas inte som en rättslig åtgärd. Oftast tillkommer det en påminnelseavgift på cirka 50 kronor.

Enligt lag måste säljaren vänta minst 14 dagar efter förfallodagen innan denne skickar en påminnelse. Dessutom måste påminnelsen innehålla information om konsekvenserna av utebliven betalning, till exempel risken att drabbas av ytterligare avgifter eller rättsliga åtgärder. Om köparen inte svarar på påminnelsen eller vägrar att betala kan säljaren behöva vidta mer formella rättsliga åtgärder.

Steg 3: Inkasso

Om betalningen fortfarande inte sker efter påminnelsen kan säljaren anlita ett inkassobolag. Inkassobolag är auktoriserade av Kronofogden att driva in skulder för borgenärers räkning. Inkassobolaget skickar vanligtvis ett brev till gäldenären med krav på betalning.

Det är viktigt att notera att Inkassobyråer i Sverige regleras av den svenska inkassolagen, som innehåller regler och krav för deras verksamhet. En Inkassobyrå måste till exempel skriftligen informera gäldenären om att de har fått i uppdrag att driva in skulden och måste ge information om det belopp som gäldenären är skyldig och eventuella ytterligare avgifter. Gäldenären har också rätt att bestrida skulden inom 14 dagar från det att han eller hon fått brevet från inkassobyrån.

Det är även värt att nämna att du inte har fått en betalningsanmärkning bara för att du fått ett inkassobrev. När inkassobolagen tar över ärendet brukar de tillkomma ytterligare en avgift som ligger omkring 150 kr som gäldenären blir debiterad för.

Steg 4: Kronofogden

Om gäldenären fortfarande inte betalar efter kontakten med inkassobyrån kan borgenären vända sig till Kronofogden. Kronofogden ansvarar för att verkställa domstolsbeslut och driva in obetalda skulder.

För att påbörja processen måste borgenären först ansöka hos Kronofogden om en exekutionstitel, vilket är en juridisk handling som gör det möjligt för borgenären att tvinga fram betalning av skulden. Ansökan måste innehålla uppgifter om skulden, som det belopp det handlar om och all relevant dokumentation, exempelvis faktura och påminnelsebrev.

När beslutet har beviljats skickar Kronofogden en betalningsuppmaning till gäldenären. Kravet innehåller information om skulden och konsekvenserna av utebliven betalning, till exempel risken för ytterligare rättsliga åtgärder. Gäldenären har 10 dagar på sig att betala skulden eller bestrida kravet mot Kronofogden. Efter det kan de inleda processen att utfärda en betalningsanmärkning samt utmäta din lön eller egendom för att betala av skulden.

Det är viktigt att notera att det finns vissa rättsliga krav som måste följas vid indrivning av skulder i Sverige. Till exempel måste borgenären tillhandahålla bevis för skulden och gäldenären måste ges möjlighet att bestrida fordran. Dessutom finns det gränser för de avgifter och räntor som kan tas ut av inkassobolag.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är processen för att en faktura ska bli en skuld hos Kronofogden en relativt långdragen process, och det finns gott om tid att betala en faktura innan du riskerar att få en betalningsanmärkning. Tänk på att det är viktigt att bestrida fakturor du inte samtycker till, så att ärendet kan behandlas som sådant och inte som att du har missat en betalning.

Gustav Ternander

Gustav Ternander

Senast uppdaterad 5/10/2023

Gustav Ternander är sedan hösten 2021 skribent här på Kreditium.se Han har en examen inom ekonomi och har tidigare jobbat på såväl små som stora banker i Sverige. Gustav har stor kunskap om konsumentkrediter och skriver utifrån detta djupgående artiklar om allt som berör lån här på Kreditium.se.

Källor